top of page
bgImage

VTCT Level 2 Award In

Facial Massage And Skincare

Mae'r unedau canlynol wedi'u cynnwys yn y cwrs hwn:


UV20453 Gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch

UV20483 Dilyn arferion iechyd a diogelwch yn y salon

UV20398 Darparu gofal croen y wyneb


Mae'r cwrs yn rhedeg dros 3 diwrnod llawn, ac yna 1/2 diwrnod olaf ar gyfer asesu ac arholiad


Ar ôl y cwrs, bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau astudiaethau achos ac aseiniadau/llyfrau gwaith


Bydd angen i'r dysgwyr ddod â'u tystiolaeth i sesiwn derfynol 1/2 diwrnod, lle byddan nhw'n cael asesiad ymarferol a 3 phapur arholiad allanol terfynol

Y gost yw £350, sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfr, cymorth e-bost ac asesiadau.


Costau ychwanegol - £56 ffi VTCT (2021-2022)

Dylai dysgwyr eisoes fod â chymhwyster tylino corff lefel 3, aromatherapi neu adweitheg, ynghyd â lefel 3 A&P


Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, ychydig o golur, dim polish ewinedd na gemwaith a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb. Os nad oes gan y dysgwyr wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du fflat, caeedig, sanau du a chrys t neu grys polo plaen du


Mae'r cwrs yn cynnwys iechyd, diogelwch a hylendid, sgiliau cyfathrebu, ymgynghoriadau, paratoi ar gyfer triniaeth, proffesiynoldeb, manteision ac effeithiau triniaeth, gwrtharwyddion, gweithdrefn triniaeth yn cynnwys defnyddio glanhawyr, tonyddion, deunydd clirio celloedd marw, clirio olion pennau duon, masgiau, cynhesu’r croen, tylino’r wyneb a hufen lleithio


Dyddiadau'r Cyrsiau Nesaf


Cyrsiau Dros y Penwythnos


4-5 Gorffenaf 2020 and 25 Gorffenaf 2020


10-11 Gorffenaf 2021 and 24 Gorffenaf 2021


4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page