top of page
bgImage
4637031853

Therapïau Cyflenwol a Chyrsiau Therapi


Canolfan VTCT cofrestredig

Cyrsiau byr FHT achrededig

Beth sydd ar gael?

Cyrsiau hyfforddiant therapi o safon

Achredir trwy cyrff parchedig (VTCT, FHT)

Cymwysterau yswiriadwy

Triniaethau cyflenwol

Pam hyfforddi gyda ni?

Dros 25 mlynedd profiad dysgu

Cynigir ystod eang o gymwysterau

Safonau uchel

Cyfeillgar ac yn agos-atoch

Cefnogaeth gyfredol ar gael

Hanes llwyddo

Graddfa uchel o lwyddiant


Beth yw ein Hathroniaeth?

I ddarparu'r hyfforddiant a chefnogaeth gorau i'ch galluogi i gyflawni'ch potensial llawn

Ble Ydyn Ni?

Wedi'i lleoli yn nhref hardd Rhisga, yn Ne Cymru, rydym yn hygyrch gan drên, bws neu gar. Lleolir maes parcio wrth ymyl yr adeilad.


4637033746
4637032425
4637032537
4637033748
4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page