top of page
bgImage

VTCT Level 3 Certificate In

Indian Head Massage

Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, ychydig o golur, dim sglein ewinedd na gemwaith a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb. Os nad yw dysgwyr yn berchen ar wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du gwastad caeedig, sanau du a chrys-t neu grys polo du

 

Disgwylir i ddysgwyr brynu eu pecyn tylino pen Indiaidd eu hunain sy'n costio £10 ynghyd â TAW (darperir manylion)

 

Mae'r cwrs yn ymdrin â hanes, gwrth-arwyddion, paratoi ar gyfer triniaeth, technegau, anatomeg a ffisioleg a chyngor ôl-ofal

 

Cyrsiau Nesaf

 

Cwrs Penwythnos

 

15, 22 and 29 Ebrill 2022

Mae'r unedau canlynol wedi'u cynnwys yn y cwrs hwn:


UV30468 Gofal a chyfathrebu â chleientiaid mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch

UV30491 Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon

UV30574 Darparu tylino pen Indiaidd

UV30435 Hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau i gleientiaid


Mae'r cwrs yn rhedeg dros 3 diwrnod llawn, ac yna 1/2 diwrnod terfynol ar gyfer asesu ac arholi


Nid oes unrhyw ofynion cyn mynediad ar gyfer y cwrs hwn


Ar ôl y cwrs bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, llunio astudiaethau achos a chwblhau aseiniadau/llyfrau gwaith


Bydd angen i ddysgwyr ddod â'u tystiolaeth i sesiwn 1/2 diwrnod derfynol lle byddant yn cael eu hasesu yn ymarferol ac yn cwblhau un papur arholiad allanol terfynol


Y gost yw £350 sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfrau, cymorth trwy e-bost ac asesu


Costau ychwanegol - ffi VTCT £67.50 (2021-2022)

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page