top of page
bgImage

VTCT Level 2 Award In

Thermal Auricular Therapy

Mae'r unedau canlynol wedi'u cynnwys yn y cwrs hwn:


UV20452 Gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch

UV20483 Dilyn arferion iechyd a diogelwch yn y salon

UV204443 Rhoi therapi awriglaidd thermol


Mae'r cwrs yn rhedeg am 1 diwrnod llawn, ac yna 1/2 diwrnod olaf ar gyfer asesu ac arholi

Ar ôl y cwrs, bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau astudiaethau achos ac aseiniadau/llyfrau gwaith


Bydd angen i ddysgwyr ddod â'u tystiolaeth i sesiwn derfynol 1/2 diwrnod pryd y byddant yn cael asesiad ymarferol ac un papur arholiad allanol terfynol


Y gost yw £150, sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfr, cymorth trwy e-bost ac asesiad

Costau ychwanegol - £52 ffi VTCT (2021-2022)

Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, ychydig o golur, dim polish ewinedd na gemwaith a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb. Os nad oes gan y dysgwyr wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du fflat, caeedig, sanau du a chrys t neu grys polo plaen du


Mae'r cwrs yn cynnwys iechyd, diogelwch a hylendid, sgiliau cyfathrebu, ymgynghoriadau, paratoi ar gyfer triniaeth, proffesiynoldeb, manteision ac effeithiau triniaeth, gwrtharwyddion, gweithdrefn triniaeth gan gynnwys tylino'r wyneb, cyngor ôl-ofal ac anatomeg y glust


Dyddiadau'r Cyrsiau Nesaf


Dydd Llun 27 Medi 2020

Dydd Sadwrn 14 Tachwedd 2020

Dydd Llun 8 Mawrth 2021

Dydd Llun 10 May 2021

Dydd Sadwrn 3 Gorffenaf 2021

Dydd Llun 6 Medi 2021

Dydd Sadwrn 6 Tachwedd 2021

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page