top of page
bgImage

VTCT Level 3 Award In

Crystal Therapy

Mae'r uned ganlynol wedi'i chynnwys yn y cwrs hwn:

Therapi Crisialau UCT7M

Mae'r cwrs yn rhedeg dros 4 diwrnod llawn, ac yna 1/2 diwrnod olaf ar gyfer asesu a chyflwyno astudiaethau achos ac aseiniadau/llyfrau gwaith (os nad ydynt wedi'u cyflwyno eisoes)

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Ar ôl y cwrs bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, a chwblhau astudiaethau achos ac aseiniadau/llyfrau gwaith

Bydd angen i ddysgwyr ddod â'u tystiolaeth i’r sesiwn 1/2 diwrnod terfynol lle fyddant yn gwneud asesiad ymarferol  Nid oes unrhyw bapurau arholiad allanol

Y gost yw £450, sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfrau, cymorth trwy e-bost ac asesu

Costau ychwanegol - ffi VTCT £52 (2021-2022)

Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, cyn lleied o golur â phosibl, dim sglein ewinedd na gemwaith a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb.  Os nad oes gan y dysgwyr wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du fflat, sanau du a chrys-t neu grys polo du

Disgwylir i ddysgwyr brynu eu crisialau eu hunain (darperir manylion) a dod â'u blancedi, gobennydd a’u rôl hylendid eu hunain

Mae'r cwrs yn ymdrin â strwythur y ddaear, y gylchred greigiau, tyfiant crisialau, rhybuddion yn ymwneud â therapi crisialau, dewis a gofalu am grisialau, buddion ac effeithiau therapi crisialau, damcaniaethau ynglŷn â sut mae therapi crisialau yn gweithio, y system ynni gynnil, proffesiynoldeb, cyflwyniad personol, amgylchedd triniaeth, gwasanaeth cwsmeriaid ac ymwybyddiaeth fasnachol, ymgynghoriadau, technegau a deddfwriaeth therapi crisialau

Cwrsia Nesaf

Nos Fercher

 

13 Hydref

20 Hydref

NO CLASS HALF TERM

3 Tachwedd

10 Tachwedd

17 Tachwedd

24 Tachwedd

1 Rhagfyr

8 Rhagfyr

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page