top of page
bgImage

Tylino Clytiau Gwasgu Llysieuol Gwlad Thai

Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi’r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i chi allu cyflawni tylino clytiau gwasgu llysieuol Gwlad Thai.

 

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

 

* Manteision ac Effeithiau 

* Offer Angenrheidiol

* Gwrth-arwyddion

* Sianeli Sen

* Technegau Tylino

* Paratoi Cleientiaid

* Y Weithdrefn Driniaeth

* Amser Triniaeth

* Gwrth-weithredoedd a Chyngor ôl-ofal

 

Mae'r cwrs wedi'i gymeradwyo gan FHT (Ffederasiwn y Therapyddion Holistig) ac felly bydd yn gymwys ar gyfer DPP (datblygiad proffesiynol parhaus) ac yswiriant.

 

Er mwyn cael ardystiad, bydd angen i fynychwyr gwblhau 3 triniaeth ar ôl yr hyfforddiant.

 

Bydd angen i fynychwyr fod â chymhwyster tylino corff cydnabyddedig (City and Guilds, VTCT) sy'n cynnwys anatomeg a ffisioleg cyn y cwrs.

 

Mae'r gost yn £130.00 sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfr, cymorth trwy e-bost, clytiau gwasgu llysieuol i’w defnyddio yn ystod yr hyfforddiant, ac asesiad.  

 

Bydd angen i'r dysgwyr wisgo dillad salon gyda’u gwallt wedi'i glymu yn ôl oddi ar yr wyneb a chyn lleied â phosibl o golur/gemwaith.

 

Cyrsiau Nesaf

 

28 Tachwedd 2020

17 Mai 2021

27 Tachwedd 2021

4637032425
4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page