top of page
bgImage

VTCT Level 3 Certificate In

Swedish Body Massage

Mae'r unedau canlynol wedi'u cynnwys yn y cwrs hwn:

 

UV30468 Gofal a chyfathrebu â chleientiaid mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â harddwch UV30468 

UV30491 Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon

UV30424 Darparu tylino'r corff

 

Mae'r cwrs yn rhedeg dros 5 diwrnod llawn, ac yna 1/2 diwrnod olaf ar gyfer asesu ac arholi

Nid oes unrhyw ofynion cyn mynediad ar gyfer y cwrs hwn

 

Ar ôl y cwrs bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, llunio astudiaethau achos a chwblhau aseiniadau.

Bydd angen i ddysgwyr ddod â'u tystiolaeth i sesiwn 1/2 diwrnod derfynol lle byddant yn cael asesiad ymarferol a 2 bapur arholiad allanol terfynol

 

Y gost yw £550 sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfrau, cymorth trwy e-bost ac asesu

Costau ychwanegol - ffi arholiad VTCT £67.50 (2020-2021)

Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, ychydig o golur, dim sglein ewinedd na gemwaith a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb.  Os nad yw dysgwyr yn berchen ar wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du gwastad caeedig, sanau du a chrys-t neu grys polo du

 

Disgwylir i ddysgwyr brynu eu cit olew tylino eu hunain (rhoddir manylion) a dod â'u tyweli, blancedi a gobennydd eu hunain

Yn ymdrin ag addasu technegau tylino i weddu i anghenion cleientiaid unigol, yr amgylchedd lle mae'r driniaeth yn digwydd, technegau tylino, anatomeg a ffisioleg, defnyddio olewau, iechyd, diogelwch a hylendid

 

Cwrs Penwythnos

12 Tachwedd 2022

20 Tachwedd 2022

27 Tachwedd 2022

3-4 Rhagfyr 2022

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page