top of page
bgImage

Hyfforddiant

Reiki

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u dilysu a'u cymeradwyo gan y Ffederasiwn Reiki gan eu bod yn bodloni'r Cwricwlwm Craidd a'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Reiki, sy'n arbennig o bwysig i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i statws ymarferwr proffesiynol.

Mae’r Radd Gyntaf a’r Ail Radd yn ddau gwrs unigol a gall myfyrwyr roi'r gorau ar ôl y Radd Gyntaf neu’r Ail Radd. Fodd bynnag, bydd angen i'r rhai sy'n dymuno dod yn ymarferwyr er mwyn gweithio gyda chleientiaid gwblhau cwrs Ymarferydd Proffesiynol Usui Reiki hefyd.

Mae'r cymhwyster ymarferwr yn bodloni'r meini prawf ar gyfer aelodaeth o Ffederasiwn Reiki, Ffederasiwn Therapyddion Holistig, a mynediad i gofrestr y Cyngor Gofal Iechyd Naturiol a Chyflenwol ar gyfer Reiki.

Os ydych yn dymuno ymuno â chwrs, llenwch FFURFLENGOFRESTRU a’i hanfon yn ôl naill ai drwy e-bost neu drwy’r post i neilltuo eich lle. Mae angen blaendal o 25% a gellir talu hwn gyda siec neu ar-lein (gofynnwch am fanylion banc)

Gradd Gyntaf Reiki

Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer pobl sy'n dymuno defnyddio Reiki i drin eu hunain, eu teulu a’u ffrindiau

Mae’n cynnwys - 2 ddiwrnod (neu 5 noson) o hyfforddiant, cyweiriad, llawlyfr y cwrs, llinach Usui Reiki a thystysgrif

Cynnwys y cwrs - esbonio Reiki a'i darddiad, yr aura a’r chakras, ymarferion egni, dod yn sianel Reiki, rhoi triniaeth Reiki lawn ar soffa a chadair, gwrtharwyddion Reiki, hunan driniaeth, gwahanol ffyrdd o ddefnyddio Reiki, Egwyddorion a llinach Reiki

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau llyfr gwaith ac astudiaethau achos cyn cael eu Hardystio

Cost £150

Ail Radd Reiki

Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnwys technegau a gwybodaeth bellach ar ddefnyddio Reiki

Bydd angen i'r myfyrwyr fod wedi gorffen Gradd Gyntaf Reiki, a bod wedi gadael o leiaf 3 mis cyn mynychu'r cwrs hwn

Mae’n cynnwys - 2 ddiwrnod a hanner o hyfforddiant, cyweiriad, llawlyfr y cwrs, llinach Usui Reiki a thystysgrif

Cynnwys y cwrs - mwy ar chakras a'r aura, symbolau Reiki, iachau o bell, technegau ar gyfer defnyddio Reiki, iechyd a lles, a llinach

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau llyfr gwaith ac astudiaethau achos cyn cael eu Hardystio

Cost £180

Beth sy'n Gwneud ein Cyrsiau Mor Arbennig?

Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau Gradd Gyntaf ac Ail Radd Reiki ac sy'n dymuno gweithio gyda chleientiaid ar sail broffesiynol

Mae’n cynnwys - 2 ddiwrnod a hanner o hyfforddiant, cyweiriad, llawlyfr y cwrs, llinach Usui Reiki a thystysgrif

Cynnwys y cwrs - ymgynghoriadau, technegau cyfathrebu, cynllunio triniaeth, cadw cofnodion, cyngor ar ôl-ofal, gwerthuso, proffesiynoldeb, deddfwriaeth ac anatomeg a ffisioleg.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau aseiniadau, astudiaethau achos a chwrs cymorth cyntaf cyn cael eu hardystio

Cost y cwrs £380 ynghyd â sesiwn asesu ychwanegol £25


MAE'R DAITH GYFAN I FOD YN YMARFERYDD USUI REIKI PROFFESIYNOL YN CYNNWYS

50 awr o hyfforddiant personol dros gyfnod o 9 mis o leiaf (cyrsiau Cyntaf, Ail ac Ymarferwr)

100 awr o dderbyn triniaethau Reiki

Rhoi 75 o driniaethau llawn

Pob cyweiriad

Llawlyfrau’r cwrs

Llinach Usui Reiki

Tystysgrifau

Ymarferydd Proffesiynol Usui Reiki

Dyddiadau'r Cyrsiau


Reiki I

5-6 Chwefror 2022


Reiki II

19, 20 a 21 (hanner diwrnod) Mai 2021

4-5 Medi 2021 (hanner diwrnod i'w gadarnhau)


Professional Usui Reiki Practitoner

4-6 March 2022

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page