top of page

Cyrsiau Hyfforddiant Therapi VTCT

bgImage

Pam Dewis Therapïau a Hyfforddiant In The Pink?

 • Dros 25 mlynedd o brofiad dysgu
 • Wedi cymhwyso mewn ystod eang o gymwysterau therapi cyflenwol a harddwch
 • Agwedd gyfeillgar a phersonol
 • Aelod o’r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol
 • Yn cynnig cymorth ar e-bost
 • Safonau uchel
 • Pam Dewis Cymwysterau VTCT?

 • Corff dyfarnu cenedlaethol a rhyngwladol
 • Cymwysterau cydnabyddedig
 • Uchel eu parch o fewn y diwydiant
 • Corff dyfarnu sy'n arbenigo mewn therapïau cyflenwol, gwallt a harddwch
 • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu ymuno â sefydliadau aelodaeth broffesiynol
 • Gwarant yswiriant
 • Yn gweithredu ers 1962
 • Cymwysterau yn dilyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Gwybodaeth Bwysig ar gyfer Cyrsiau VTCT

   

  • Rhaid i ddysgwyr allu gweithio ar safon lefel 3 fel isafswm
  • Rhaid bod gan ddysgwyr lefel uchel o ymrwymiad gan y bydd angen cwblhau astudiaethau achos, aseiniadau a dysgu hunangyfeiriedig i derfynau amser
  • Rhaid i ddysgwyr feddu ar sgiliau TGCh gan y bydd angen lanlwytho tystiolaeth drwy wefan VTCT
  • Rhaid i'r dysgwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer dyddiadau arholiadau ac ymweliadau VTCT (bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod yr hyfforddiant)
  • Codir tâl ar ddysgwyr am oriau cymorth tiwtoriaid ychwanegol os bydd angen
  • Gall fod yn ofynnol i ddysgwyr ddod â 'model'
  • Efallai y bydd gofyn i ddysgwyr fynychu'r ganolfan am asesiadau ymarferol pellach os bydd angen

   

  4637033817

  © In The Pink Therapies And Training

  All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

  bottom of page