top of page
4637032115

Mae In The Pink yn angerddol am iechyd a harddwch naturiol ac yn defnyddio cynyrch naturiol, organig a fegan ar eich lles, y blaned a phopeth sy'n byw arni


Darparwr preifat o hyfforddiant yw In The Pink Therapies And Training mewn cyrsiau therapiaidd cyflenwol a achredir gan VTCT a'r Federation Of Holistic Therapists

Cynigir gwasanaeth cyfeillgar, agos-atoch sy hefyd yn broffesionol, gyda hanes ardderchog o gyrsiau o ansawdd a safonau uchel

Cynhelir cyrsiau hyfforddiant yn The Old Mission Hall, Clarence Place, Rhisga, De Cymru, NP11 6DG

Os hoffech chi edrych ar ein polisi preifatrwydd cewch chi ei weld yma

4637038599

Ansawdd - sicrheir y triniaethau  i gyd trwy yswiriant atebolrwydd y cyhoedd a cwblhawyd hyfforddiant gyda sefydliadau ansawdd

4637032149

Mae In The Pink yn angerddol am iechyd a harddwch naturiol ac yn defnyddio cynyrch naturiol, organig a fegan ar eich lles, y blaned a phopeth sy'n byw arni.

4637038603

Gwasanaethau - therapiaidd cyflenwol a triniaethau harddwch ar gyfer menywod,  iachâd anifeiliaid, gwasanaethau corfforedig, hyfforddiant a thocynnau rhodd.


Accredited tutor with The Healing Trust


Qualified assessor and internal quality assurer


Cert Ed (FE), BSc (Hons) Bus Admin


Author of over 30 accredited courses


Taught for Caerphilly County Borough Council, Coleg Gwent and the Workers Educational Association

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page