InThePinkLogo

Therapies And Training

VTCT logo

Gwasanaethau

Geill triniaethau cyflenwol helpu ag amrywiaeth o broblemau corfforol a meddwl yn cynnwys straen, tyndra, anhunedd, pen tost, anghydbwysedd hormonaidd a phoenau.

 

Ni phennir y nifer o sesiynau sydd eu hangen.  Gallech angen gorffwys rhwng y sesiynau er mwyn ‘addasu’ ac er mwyn penderfynu beth i’w wneud nesaf.  Efallai eich bod eisiau derbyn triniaeth wythnosol neu fisol.  Does dim rhwymedigaeth.

 

Mae therapïau ar gael fel yr isod.

 

TYLINO AROMATHERAPI - Trochwch du fewn i ynni crisial cwarts rhosyn tra tylinir eich corff gydag olewau hanfodol dewiswyd yn arbennig ar eich cyfer.  Teimlwch y straen yn toddi tra’ch iacheir ar lefel corfforol ac emosiynol.  Cynhwysir brwsio corfforol sych cyn y tylino.  

Corff llawn - £32

Cefn, gwddf ac ysgwyddau (ni chynhwysir brwsio corfforol sych) - £22

 

TYLINO SWEDAIDD – Tylino dyfnach er mwyn tynhau, ryddhau tyndra, gwellhau symudedd a gwellhau cylchrediad gwaed a lymff.

Corff llawn - £30

Cefn, gwddf ac ysgwyddau - £20

 

TYLINO BAMBOO GERARD - Tylino corfforol llawn yn defnyddio bamboo naturiol ac olew bamboo i wellhau cylchrediad gwaed a lymff, yn weithio defnach na tylino Swedaidd - £40

 

TYLINO CERRIG TWYM – Tylino corfforol llawn sydd yn defnyddio cerrig basalt wedi eu twymo er mwyn llaesu’r cyhyrau a hybu cyflwr o iechyd.  Mae’r cerrig twym yn gysurlon tra toddir y straen a thyndra, lleddfir yr enaid a hybir ymlaciad dwfn.  Corff llawn - £40

 

TYLINO PEN INDIAIDD - Yn cynnwys tylino o’r cefn uchaf, ysgwyddau, breichiau, gwddf, croen pen ac wyneb.  Gwybuwyd i fod yn arbennig o effeithiol am straen, pennau tost, anhunedd, blinder meddyliol a llid y sinysau - £25

 

THERMAL AURICULAR THERAPY (ear candling) - Includes facial massage and candles. £30

 

TYLINO THAI CLWTYN LLYSIEUOL PRIADARA  – Clwtyn llysieuol cynnes sydd yn cynnwys tros 14 perlysieuyn Thai traddodiad ynghyd â thechnegau tylino Dwyreiniol sydd yn darparu triniaeth gorfforol wynfydedig, draddodiadol a modern.  Adfywia’r synhwyrau tra phuro, llacio, lliniaru poen a gwellhau cyflwr y croen - £40

 

REIKI Ymlaciwch mewn grid crisial tra chydbwyso ynni Reiki iachol y meddwl, y corff a’r enaid, adfywio medr naturiol y corff, lliniaru poen a lleihau lefelau straen - £30

 

IACHAD - Eisteddwch mewn cadair neu gorweddwch ar wely triniaeth er mwyn derbyn ynnau iachol sydd yn cydbwyso medr naturiol iachâd eich corff - £10

 

IACHAD CRISIAL - Cyrhaeddwch gyflwr ymlaciad gwynfydedig tra gosodir crisialau wedi dewis am eu buddion therapiwtig ar neu o gwmpas y corff er mwyn adfer cydbwysed naturiol y corff - £30

 

ADWEITHEG - Tylino traed sydd yn ymgorffori gweithio ar atgyrchion y traed sydd yn cyd-fynd ag organau a rhannau’r corff.  Ymlaciad iawn, esmwytho tyndra a hybu teimlad o les tra helpu â chyflyrau megis anhunedd,  meigryn, anffrwythlondeb a phroblemau’r treulio dynnol - £30

 

TYLINO TRAED THAI - Defnyddia’r driniaeth hon ffon troed Thai a’r dwylo er mwyn tylino’r traed a’r coesau is.  Mae’r driniaeth yn ymlaciol iawn tra bod yn fywiogus sydd yn anelu at roi cydbwysedd i’r corff ac yn annog iechyd da.

 

TRINIAETHAU PROFI – Ni chynhwysir Tylino Cerrig Twym na Thylino Thai Clwtyn Llysieuol Priadara - £10

Aromatherapy small Crystals Ear Candling Hot Stones Image Massage small Reflexology image Reiki