VTCT logo in the pink logo

Corfforaeth

Darparir  amrywiaeth o therapyddion cyflenwol gan In The Pink! Sydd yn gwrthod straen ac yn ailfywhau eich gweithwyr.

 

A wyddoch chi ...

 

Effeithir tuag un o bob pump o Gymry gan straen, pryder neu iselder

Profa rhyw hanner miliwn o bobl y DU straen gwaith cysylltiedig eu bod yn credu yn cael effaith ar eu hiechyd

Straen ydy’r achos mwyaf o afiechyd galwedigaethol

Cyfrifa straen ar gyfer rhyw hanner y dyddiau coll trwy afiechyd sydd yn perthyn i’r gwaith

Amcangyfrifir bod cwmnïau yn y DU yn colli £12 biliwn pob blwyddyn fel canlyniad o afiechyd

Teimla cymaint â 5 miliwn o bobl y DU dan bwysau i’r eithaf fel canlyniad o’u gwaith

 

Mae straen sydd yn perthyn i’r gwaith yn broblem.  Trwy ei ymgodymu yn effeithiol, geill cyflogwyr brofi canlyniadau arwyddocaol yn eu busnesau.

 

Cydnebydd llawer o fusnesau'r broblem ac ânt i’w afael trwy fabwysiado dull rhagweithiol i gynnal cydbwysedd gwaith/byw iach.

 

Darparir In the Pink! wasanaeth  a redir gan therapyddion cyflenwol proffesiynol, hyfforddwyd a gydag yswiriant priodol.  Byddant yn falch i ymweld â’ch gweithle er mwyn trafod eich anghenion.  Gallwch drefnu i In The Pink! dod i’ch gweithle yn wythnosol, pythefnosol, misol neu mor aml ag sydd yn eich addasu er mwyn darparu triniaethau ar brydiau cyfleus.  Mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw bryd er mwyn trefnu apwyntiad i drafod eich anghenion.  Er enghraifft, darparir y dilynol fel triniaethau ar y safle:

 

Iachâd Crisialau

Reiki

Adweitheg

Tylino’r Cefn

Tylino’r Pen Indiaidd

 

Ymhlith y buddion o warchod am eich gweithwyr ydy:

 

Ysbryd gwell i’r staff – teimlwn eich bod yn eu gwerthfawrogi

Effeithlonrwydd gwell

Cynhyrchaeth gwell

Llai o absenoldeb

Esmwythyd o gyflyrau sydd yn perthyn i straen

Cadw eich staff - eich ased mwyaf gwerthfawr - trwy berthnasau gweithio gwell